Onze werkwijze

In de meest voorkomende gevallen heeft u hulp gezocht bij een wijkteam van uw gemeente. Aan de hand van een zorgvuldige methodiek inventariseert een wijkteam uw hulpvragen en vormt een beeld van de aanwezige problematiek. 

Aan de hand van deze analyse wordt er een hulpverlener benaderd waarvan het wijkteam denkt dat deze een gekwalificeerde en geschikte match voor u zou zijn.

Door het wijkteam wordt een kennismaking afgesproken met u en het wijkteam en in dit geval Strongcare.

In het kennismaking gesprek is het belangrijk dat niet alleen Strongcare een beeld krijgt van u en wat er speelt in uw situatie, maar ook dat u er een goed gevoel bij heeft. Een eventueel samenwerking verband dat wordt aangegaan moet worden gebouwd op wederzijds vertrouwen en wederzijds respect.

Indien er tot samenwerking wordt overgegaan wordt er door het wijkteam een begeleiding-beschikking afgegeven en wordt er door u en Strongcare afgesproken hoe vaak en waar we elkaar zullen zien om uw situatie aan te pakken.

In het daar op volgende gesprek moeten gegevens worden uitgewisseld. Dit zijn bv. uw adresgegevens, geboortedatum en plaats en BSN, en contact gegevens. Ook zullen er formulieren moeten worden ondertekent. Bijvoorbeeld een Toestemming Informatie formulier. Hierbij machtigt u ( tot opzegging ) Strongcare voor het inwinnen en registeren van persoonlijke informatie welke relevant is voor u. Bijvoorbeeld met het wijkteam in een later stadium.

Daarna wordt er een zorgplan gemaakt waarin beschreven staat welke dingen worden aangepakt en op welke wijze we dat gaan doen. Dit zorgplan wordt op gezette tijden samen met u en het wijkteam doorgenomen om te kijken hoe het loopt.