Financiële Hulpverlening

Financiële Hulpverlening

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet

Gaat het u op financieel gebied al een tijdje niet voor de wind? U blijft tegen dezelfde problemen aanlopen en de schulden blijven u parten spelen en oplopen en u weet niet meer hoe u het moet oplossen. Wanneer u met dergelijke problemen kampt en kunt u ook kiezen voor financiële hulpverlening bij Strongcare.

Financiële hulpverlening is bedoeld voor mensen die wegens omstandigheden ( tijdelijk ) hulp nodig hebben met het regelen van hun financiën. Dit kan op verschillende manieren.

Wij kunnen door het gezamenlijk maken van een budgetplan en door het persoonlijk coachen uw financiële positie inzichtelijk maken en daar waar mogelijk samen met u deze te verbeteren.

We zorgen dat u weer zelfredzaam wordt en geven u beter inzicht in uw financiële situatie.

Budgetplan

Strongcare kijkt samen met u naar uw inkomsten en uitgaven.  We bekijken en beoordelen uw inkomsten en uitgaven, wij kijken samen met u naar eventuele bezuinigingen, en vragen eventuele toeslagen en of voorzieningen aan. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd budgetplan.

De financiële hulpverlening heeft als doel om in eerste instantie orde en rust te creëren in uw financiële situatie.

Als dat bereikt is ( een zogenaamde stabilisatieperiode ) kunnen we kijken naar verdere oplossingen en wij ondersteunen u natuurlijk daar bij.

Te denken valt bijvoorbeeld de weg naar een schuldhulpverlenende instantie.

De praktijk leert dat een budgetplan een handig hulpmiddel is om inzicht te verschaffen in uw financiële positie, maar dat de realiteit op uw bankrekening soms anders is.

Met het budgetplan heeft u van dag tot dag inzicht in uw financiën en kunt u uw uitgavenpatroon hierop beter afstemmen.

In geval van schuldenproblematiek stellen we samen met u een up to date schuldenoverzicht op. Naar aanleiding hiervan helpen wij u met het vinden van een passende oplossing.

We helpen u bij het op orde maken en houden van uw administratie.

Wij staan u bij in de praktijk en ook met tips en adviezen.

Het doel is om u zo snel mogelijk weer financieel op de rails te krijgen. We houden regelmatig contact met u om een vinger aan de pols te houden en u kunt uiteraard ten alle tijden met uw vragen bij ons terecht.

Strongcare weet dat uw bagage ook buiten kantooruren voor onrust kan zorgen, daarom is Strongcare ook buiten kantooruren bereikbaar indien nodig.

Wilt u meer informatie over onze financiële hulpverlening? Neem dan contact op met ons op middels het contactformulier op onze website.